اخبار


صدور گواهینامه بین المللی

🕔12:12 1395/10/27

صدور گواهینامه بین المللی معتبر Oxford Cert Universal

ادامه خبر

پیوستن انجمن آهن و فولاد ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس سوئد

🕔12:52 1395/10/28

پیوستن انجمن آهن و فولاد ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس سوئد

ادامه خبر

موسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز حامی کنفرانس بین المللی سوئد

🕔10:25 1395/10/29

موسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز حامی کنفرانس بین المللی سوئد

ادامه خبر

کلینیک حقوقی ایران به جمع حامیان و برگزار کنندگان کنفرانس پیوست

🕔10:37 1395/10/29

کلینیک حقوقی ایران به جمع حامیان و برگزار کنندگان کنفرانس پیوست

ادامه خبر

جناب آقای دکتر علیرضا طالعی از دانشگاه تهران عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔8:58 1395/10/23

جناب آقای دکتر علیرضا طالعی از دانشگاه تهران عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

انجمن ژئوتکنیک ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،تکنولوژی و مهندسی

🕔13:21 1395/10/18

انجمن ژئوتکنیک ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

پیوستن انجمن مدیریت آموزشی ایران (IEAA) به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفراس سوئد

🕔12:37 1395/10/5

پیوستن انجمن مدیریت آموزشی ایران (IEAA) به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفراس سوئد

ادامه خبر

انجمن مهندسی گاز ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،تکنولوژی و مهندسی

🕔15:22 1395/9/28

انجمن مهندسی گاز ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست

🕔9:39 1395/10/11

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست

ادامه خبر

جناب آقای دکتر پویا زمانی از دانشگاه بوعلی سینا همدان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔16:6 1395/9/9

جناب آقای دکتر پویا زمانی از دانشگاه بوعلی سینا همدان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

جناب آقای دکتر امید بزرگ حداد از دانشگاه تهران عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔9:40 1395/9/9

جناب آقای دکتر امید بزرگ حداد از دانشگاه تهران عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی از دانشگاه بو علی سینا همدان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔9:48 1395/9/11

جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی از دانشگاه بو علی سینا همدان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

شرکت انطباق کیفیت آسیا (AQC) حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

🕔12:50 1395/9/9

شرکت انطباق کیفیت آسیا (AQC) حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

انجمن ژئوفیزیک ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست

🕔10:54 1395/9/30

انجمن ژئوفیزیک ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست

ادامه خبر

انجمن جراحی دامپزشکی ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

🕔11:15 1395/9/24

انجمن جراحی دامپزشکی ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی شد

🕔23:53 1395/9/19

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی شد

ادامه خبر

جناب آقای دکتر غلامرضا احمدیان از پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔9:3 1395/9/29

جناب آقای دکتر غلامرضا احمدیان از پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

پیوستن انجمن کنه شناسی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس سوئد

🕔10:28 1395/9/30

پیوستن انجمن کنه شناسی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس سوئد

ادامه خبر

جناب آقای دکتر رضا کمالی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔10:32 1395/10/1

جناب آقای دکتر رضا کمالی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

جناب آقای دکتر علی حسین صمدی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔10:37 1395/10/1

جناب آقای دکتر علی حسین صمدی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

جناب آقای دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

🕔11:3 1395/10/1

جناب آقای دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی از دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

ادامه خبر

شرایط داوری زود هنگام مقالات

🕔16:4 1395/9/1

شرایط داوری زود هنگام مقالات

ادامه خبر

امکان شرکت درکنفرانس به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری

🕔16:3 1395/9/1

امکان شرکت درکنفرانس به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری

ادامه خبر

چاپ مقالات پذیرش شده در مجلات معتبر ISI

🕔17:12 1395/8/11

چاپ مقالات پذیرش شده در مجلات معتبر ISI

ادامه خبر

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در: